Ordningsregler

Dessa regler är satta för allas säkerhet och för att både ägare och hundar ska känna sig trygga och trivas på klubben. Övergripande gäller att i alla situationer använda sunt förnuft och att behandla andra så som du själv vill bli behandlad.

Information som finns på Ljungby hundklubbs hemsida får inte delas vidare utan styrelsens medgivande.