Dataskyddsförordningen

De personuppgifter som du lämnar till Ljungby hundklubb i samband med medlems- och kursanmälan samt anmälan till utställning behövs för att vi ska kunna administrera och ge god service till dig.

Alla personuppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna lagras i databas och används som medlems- och kursförteckning, samt för informationsutskick från Ljungby hundklubb. Personuppgifterna raderas efter slutförd verksamhet, tex efter kursens avslutning.

För att få utdrag på vilka uppgifter som lagrats om dig kontakta registeransvarig Sören Poulsen på följande adress webmaster@ljungby-hundklubb.se.

Du har rätt att välja att bli raderad från Ljungby hundklubbs register, men notera att du då ej längre kan vara medlem, kursdeltagare eller deltagare på utställning. Kontakta registeransvarig Sören Poulsen på följande adress webmaster@ljungby-hundklubb.se för att bli raderad från registret.

Kontakta webmaster@ljungby-hundklubb.se för mer information.